dijous, 23 d’octubre de 2008

Benvinguts / Bienvenidos

Ací penjarem els comunicats de la Comissió de Formació de l'assemblea. / Aquí colgaremos los comunicados de la Comisión de Formación de la asamblea.

1 comentari: