dilluns, 15 de desembre de 2008

Comunicat de la I Trobada Estatal d'Assemblees

Davant la I Trobada Estatal d'Assemblees d'Estudiants contra Bolonya, per primera vegada el moviment estudiantil assembleari ha adquirit una vertadera dimensió estatal, participant en ell la major part de les universitats actualment mobilitzades. Son les asamblees de base, independents i soberanes, el medi de organització que adoptem per a que s'atenguen les reivindicacions que duguem llarg temps defenguent per l'apertura d'un debat des del cual puguem definir el model d'Universitat que volem.

Les assemblees, que ja porten una important trajectòria de treball per separat, han pogut posar en comú la seva situació, dificultats i línies d'acció. Existeix una voluntat seria de canalitzar totes les nostres forçes. S'han posat en marxa mitjans més operatius de comunicació entre assemblees, i proposat, davant una problemàtica comú, donar-li una solució entre tots, des de la que créixer junts. Açò demostra que, al contrari de allò que alguns han afirmat, aquest moviment mai ha sigut caòtic o desorganitzat.

Des d'ací ens solidaritzem amb les nostres companyes i companys expedientats, i represaliats en aquesta mateixa lluita al llarg de tot l'estat, després d'una criminalització clara des de determinats sectors a una lluita pacífica que tan sols pretén establir un debat obert al voltant d'aquesta reforma imposada de l'educació superior.

Convidem a tothom que comprenga la paralització del procés com necessària per avançar cap a una reforma de la Universitat, a formar part d'un moviment que defèn una necesitat social com és l'educació.

Perquè els estudiants no som mercaderia

Perquè l'educació no és un negoci

No a la Lou

No a Bolonya

dimecres, 10 de desembre de 2008

Comunicat de solidaritat amb el jove assassinat Alexandros Grigoropoulos

Dimecres, 10 de decembre de 2008

L’Assemblea d’Estudiants de Geografia i Història condemna els successos ocorreguts recentment a Grècia. Denunciem l’assassinat del militant anarquista de quinze anys Alexandros Grigoropoulos pels membres del cos de policia Epaminondas Korkoneas y Vassilis Saraliotis de trenta set i trenta un anys respectivament. Volem mostrar la nostra solidaritat amb la família i les companyes i els companys del jove assassinat.

També volem manifestar la nostra repulsa davant els mitjans de difusió que han informat únicament de l’assassinat del jove anarquista, però, no han informat de les protestes que es portaven a terme en solidaritat amb els quinze immigrants que feien una vaga de fam per aconseguir un permès d’estància a Grècia, els quals romanen en un estat crític de salut.

Per tant, denunciem i condemnen el terrorisme d’Estat i la exagerada repressió policial que s’està succeint a l’Estat grec. Ens oposem a la criminalització i a la repressió del moviment estudiantil i no creguem que la violència i la repressió per part de l’Estat siguen justificades en cap cas.

Assemblea de Geografia i Història de la Universitat de València

diumenge, 23 de novembre de 2008

ARTICLE MAIG 2008

Recuperem aquest article de Carlos Fernández de Liria
25/5/08

Primera victoria contra Bolonia

La Universidad Complutense de Madrid solicitará la suspensión de la Orden Ministerial que regula el Master de Formación de Profesorado

Esto es sólo el comienzo. La Universidad Complutense de Madrid, la más grande del estado, ha decidido solicitar al Ministerio la suspensión de la Orden Ministerial que regula el Master de Formación del Profesorado (ECI/3858/2007, BOE 27/12/2007).

Se trata de la primera gran victoria del movimiento estudiantil contra la Convergencia Europea (proceso de Bolonia) que comenzó hace dos meses con el encierro en la Facultad de Filosofía y Filología de la UCM. El pasado 18 de abril, los estudiantes, en un debate con el Rector Carlos Berzosa que duró más de cuatro horas y que contó con una asistencia masiva de más de mil personas, habían logrado comprometer al equipo rectoral a convocar un Claustro para discutir esta Orden Ministerial. Ante todo, se trataba de someter a consideración un Manifiesto titulado “La Profesión de Profesor” (1), propuesto por la Junta de Facultad de Filosofía y que ahora ha sido ya firmado por una docena de Juntas más y por miles de alumnos y profesores a título particular.

El Claustro se celebró el día 26 de mayo de 2008 y duró casi seis horas. Se trata de una de las contadas ocasiones en las que se plantea en la Universidad un auténtico debate sobre algo de importancia, pues, en realidad, el proceso de Bolonia en general ha venido imponiéndose a base de montar debates prefabricados entre los que ya están de acuerdo entre sí. Finalmente, por una mayoría abrumadora, el Claustro ha decidido tomar medidas para paralizar el aludido Master de Formación de Profesorado. Es el primer paso que demuestra que no todo es inevitable en este proceso neoliberal que amenaza a la Universidad Pública.


Llegir més.../ Leer más

divendres, 21 de novembre de 2008

URGENT: DECRETAT FÍ TANCAMENTS

Comunicat del rector entregat avui a les 18:45h

Davant el procés electoral en curs i donat que la campanya electoral s'inicia el pròxim dilluns 24 de novembre, es comunica que amb la finalitat de garantir els drets de tots i totes, el dilluns a les 9 hores deuran desaparèixer els cartells, pancartes i la resta de elements constitutius dels tancaments als centres.

EL RECTOR

Coses:
Hi ha gent que es quedarà tot el cap de setmana a història
Dilluns a les 9 del matí ha d'estar tot retirat (el degà comenta que es pot aplaçar unes hores)

Per tal de comunicar-nos millor

l'encarregat del correu de l'assemblea que reenvie aquest post o que algu li ho diga.
envieu totes aquelles coses a comentar al mail : comisformgeohistoria@gmail.com

dissabte, 15 de novembre de 2008

Assemblearisme

Afegim un més que necessari i importantísim document publicat amb copyleft per Traficantes de Sueños (como molts dels altres llibres)

añadimos un más que neceario e importantísimo documento publicado con copyleft por Traficantes de Sueños (como muchos de sus otros libros)ASAMBLEARISMO Y REUNIONES (en PDF)
Índice


1. Introducción: De los problemas asamblearios a la

reorganización participativa

2. Las reglas del juego

3. Los contextos que condicionan la organización asamblearia

4. Tres niveles de objetivos: eficacia, participación democrática

y buen clima grupal

5. La preparación de las asambleas y reuniones?

5.1. Preparación de los temas a tratar

5.2. Convocatoria y orden del día

5.3. Tiempo de duración de las reuniones

5.4. Tamaño del grupo

5.5. Organización del espacio

6. Tipos de reuniones según los objetivos

6.1. Reuniones de información

6.2. Reuniones de creatividad o de generación de ideas

6.3. Reuniones de discusión

6.4. Reuniones de coordinación

6.5. Reuniones de toma de decisiones

7. La moderación de asambleas y reuniones

7.1. ¿Quién modera?

7.2. ¿Cómo se modera?

7.3. Corresponsabilizar a todo el grupo en la consecución de objetivos

7.4. Hacer respetar su papel como moderador/a

7.5. Definir con claridad los procedimientos

7.6. Formar pequeños grupos de trabajo

7.7. Llevar el turno de palabra

7.8. Control del tiempo

7.9. Ruedas de opinión

7.10. Romper el silencio inicial

7.11. Contra las reiteraciones

7.12. Recoger las ideas, posiciones o análisis

7.13. Cómo actuar ante «revienta asambleas»

8. Las asambleas de colectivos numerosos

9. Tomando actas

10. Responsabilidades y actitudes de las personas que participan

10.1. Roles positivos de los y de las participantes

10.2. Sentimientos grupales básicos

10.3. Sentimientos de frustración

11. La comunicación

11.1. Propuestas técnicas para la comunicación

11.2. La comunicación mediada por las relaciones de poder

11.3. Lenguaje no verbal y comunicación a través del espacio

12. La evaluación como elemento de mejora continuada

12.1. Métodos de evaluación

11.2. Cuestionario guía para la evaluación de reuniones y asambleas

12.2. La auto-observación de reuniones y asambleas


divendres, 14 de novembre de 2008

Afegim informació per a la formació

Nous enllaços a documents interessants:

Exposició pública dels graus UVEG / Exposición pública de los grados UVEG (accés restringit a la comunitat universitària)

Legislació espanyola sobre el EEES RD 1125/2003 i RD 1393/2007

Normativa de la U.V sobre la ficada en marxa dels nous plans d'estudi
Procés d'elaboració dels nous plans d'estudi
Posada en marxa de noves titulaciones en la UV

Exposició de la composició de les Comisión d'Elaboració de Plans d'estudi ( observar la mínima participació dels estudiants en cadascuna d'elles....)

PD: Deixem un enllaç al plà de Grau de Periodisme de la UVEG recentment aparegut, en ell es pot observar més que clarament el rídicul absolut de la implantació dels graus a aquesta universitat. Exemples:

"En el momento de presentación de este documento, los resultados de la encuesta se hallan en fase de elaboración"pg 8

"Se realizán pregunats específicas ala primera promoción, con las siguientes preguntas (todavía pendientes de recepción d elas respuestas)" pg 12

"Encuesta a una muestra de las empresas en als que se realizán prácticas (...) ¿Resultados?" pg12

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: Pendiente de desarrollo de la normativa específica pg 21
....
...

I açò es la base del que van a estudiar els nous periodistes????

divendres, 7 de novembre de 2008

Cartes al director

Dios y el Plan Bolonia


En 20minutos.es

JOSÉ LUIS DÍAZ. 10.05.2008


Las innovaciones culturales, los avances para la humanidad y para el mejor funcionamiento y disfrute de la vida tanto en sociedad como individualmente, nos han sido regalados gracias a la capacidad de difusión de ideas provenientes de mentes brillantes e instruidas.

El Plan Bolonia guiará la enseñanza universitaria a partir del dogma de un nuevo Dios

Pero si este dogma católico ha ido reduciendo su capacidad de intervención de la educación ha sido gracias al ascenso de otra religión con otro Dios, se llama Neoliberalismo o como se le quiera apodar con Dinero como fin más que como Dios pero con un Dogma.

Este Dogma del Dinero está poco a poco desplazando al anterior pero con fines igual de inquisitoriales, peligrosos y perjudiciales para la gran minoría (no adinerados), como vemos está firmando un "concordato", que se plasma en el nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación y Plan de Bolonia para guiar la educación universitaria, en beneficio de ese nuevo Dios, eliminando de la educación lo que no sea económicamente rentable para determinadas empresas que no es sinónimo de bueno para todos por igual.