dilluns, 15 de desembre de 2008

Comunicat de la I Trobada Estatal d'Assemblees

Davant la I Trobada Estatal d'Assemblees d'Estudiants contra Bolonya, per primera vegada el moviment estudiantil assembleari ha adquirit una vertadera dimensió estatal, participant en ell la major part de les universitats actualment mobilitzades. Son les asamblees de base, independents i soberanes, el medi de organització que adoptem per a que s'atenguen les reivindicacions que duguem llarg temps defenguent per l'apertura d'un debat des del cual puguem definir el model d'Universitat que volem.

Les assemblees, que ja porten una important trajectòria de treball per separat, han pogut posar en comú la seva situació, dificultats i línies d'acció. Existeix una voluntat seria de canalitzar totes les nostres forçes. S'han posat en marxa mitjans més operatius de comunicació entre assemblees, i proposat, davant una problemàtica comú, donar-li una solució entre tots, des de la que créixer junts. Açò demostra que, al contrari de allò que alguns han afirmat, aquest moviment mai ha sigut caòtic o desorganitzat.

Des d'ací ens solidaritzem amb les nostres companyes i companys expedientats, i represaliats en aquesta mateixa lluita al llarg de tot l'estat, després d'una criminalització clara des de determinats sectors a una lluita pacífica que tan sols pretén establir un debat obert al voltant d'aquesta reforma imposada de l'educació superior.

Convidem a tothom que comprenga la paralització del procés com necessària per avançar cap a una reforma de la Universitat, a formar part d'un moviment que defèn una necesitat social com és l'educació.

Perquè els estudiants no som mercaderia

Perquè l'educació no és un negoci

No a la Lou

No a Bolonya

dimecres, 10 de desembre de 2008

Comunicat de solidaritat amb el jove assassinat Alexandros Grigoropoulos

Dimecres, 10 de decembre de 2008

L’Assemblea d’Estudiants de Geografia i Història condemna els successos ocorreguts recentment a Grècia. Denunciem l’assassinat del militant anarquista de quinze anys Alexandros Grigoropoulos pels membres del cos de policia Epaminondas Korkoneas y Vassilis Saraliotis de trenta set i trenta un anys respectivament. Volem mostrar la nostra solidaritat amb la família i les companyes i els companys del jove assassinat.

També volem manifestar la nostra repulsa davant els mitjans de difusió que han informat únicament de l’assassinat del jove anarquista, però, no han informat de les protestes que es portaven a terme en solidaritat amb els quinze immigrants que feien una vaga de fam per aconseguir un permès d’estància a Grècia, els quals romanen en un estat crític de salut.

Per tant, denunciem i condemnen el terrorisme d’Estat i la exagerada repressió policial que s’està succeint a l’Estat grec. Ens oposem a la criminalització i a la repressió del moviment estudiantil i no creguem que la violència i la repressió per part de l’Estat siguen justificades en cap cas.

Assemblea de Geografia i Història de la Universitat de València

diumenge, 23 de novembre de 2008

ARTICLE MAIG 2008

Recuperem aquest article de Carlos Fernández de Liria
25/5/08

Primera victoria contra Bolonia

La Universidad Complutense de Madrid solicitará la suspensión de la Orden Ministerial que regula el Master de Formación de Profesorado

Esto es sólo el comienzo. La Universidad Complutense de Madrid, la más grande del estado, ha decidido solicitar al Ministerio la suspensión de la Orden Ministerial que regula el Master de Formación del Profesorado (ECI/3858/2007, BOE 27/12/2007).

Se trata de la primera gran victoria del movimiento estudiantil contra la Convergencia Europea (proceso de Bolonia) que comenzó hace dos meses con el encierro en la Facultad de Filosofía y Filología de la UCM. El pasado 18 de abril, los estudiantes, en un debate con el Rector Carlos Berzosa que duró más de cuatro horas y que contó con una asistencia masiva de más de mil personas, habían logrado comprometer al equipo rectoral a convocar un Claustro para discutir esta Orden Ministerial. Ante todo, se trataba de someter a consideración un Manifiesto titulado “La Profesión de Profesor” (1), propuesto por la Junta de Facultad de Filosofía y que ahora ha sido ya firmado por una docena de Juntas más y por miles de alumnos y profesores a título particular.

El Claustro se celebró el día 26 de mayo de 2008 y duró casi seis horas. Se trata de una de las contadas ocasiones en las que se plantea en la Universidad un auténtico debate sobre algo de importancia, pues, en realidad, el proceso de Bolonia en general ha venido imponiéndose a base de montar debates prefabricados entre los que ya están de acuerdo entre sí. Finalmente, por una mayoría abrumadora, el Claustro ha decidido tomar medidas para paralizar el aludido Master de Formación de Profesorado. Es el primer paso que demuestra que no todo es inevitable en este proceso neoliberal que amenaza a la Universidad Pública.


Llegir més.../ Leer más

divendres, 21 de novembre de 2008

URGENT: DECRETAT FÍ TANCAMENTS

Comunicat del rector entregat avui a les 18:45h

Davant el procés electoral en curs i donat que la campanya electoral s'inicia el pròxim dilluns 24 de novembre, es comunica que amb la finalitat de garantir els drets de tots i totes, el dilluns a les 9 hores deuran desaparèixer els cartells, pancartes i la resta de elements constitutius dels tancaments als centres.

EL RECTOR

Coses:
Hi ha gent que es quedarà tot el cap de setmana a història
Dilluns a les 9 del matí ha d'estar tot retirat (el degà comenta que es pot aplaçar unes hores)

Per tal de comunicar-nos millor

l'encarregat del correu de l'assemblea que reenvie aquest post o que algu li ho diga.
envieu totes aquelles coses a comentar al mail : comisformgeohistoria@gmail.com

dissabte, 15 de novembre de 2008

Assemblearisme

Afegim un més que necessari i importantísim document publicat amb copyleft per Traficantes de Sueños (como molts dels altres llibres)

añadimos un más que neceario e importantísimo documento publicado con copyleft por Traficantes de Sueños (como muchos de sus otros libros)ASAMBLEARISMO Y REUNIONES (en PDF)
Índice


1. Introducción: De los problemas asamblearios a la

reorganización participativa

2. Las reglas del juego

3. Los contextos que condicionan la organización asamblearia

4. Tres niveles de objetivos: eficacia, participación democrática

y buen clima grupal

5. La preparación de las asambleas y reuniones?

5.1. Preparación de los temas a tratar

5.2. Convocatoria y orden del día

5.3. Tiempo de duración de las reuniones

5.4. Tamaño del grupo

5.5. Organización del espacio

6. Tipos de reuniones según los objetivos

6.1. Reuniones de información

6.2. Reuniones de creatividad o de generación de ideas

6.3. Reuniones de discusión

6.4. Reuniones de coordinación

6.5. Reuniones de toma de decisiones

7. La moderación de asambleas y reuniones

7.1. ¿Quién modera?

7.2. ¿Cómo se modera?

7.3. Corresponsabilizar a todo el grupo en la consecución de objetivos

7.4. Hacer respetar su papel como moderador/a

7.5. Definir con claridad los procedimientos

7.6. Formar pequeños grupos de trabajo

7.7. Llevar el turno de palabra

7.8. Control del tiempo

7.9. Ruedas de opinión

7.10. Romper el silencio inicial

7.11. Contra las reiteraciones

7.12. Recoger las ideas, posiciones o análisis

7.13. Cómo actuar ante «revienta asambleas»

8. Las asambleas de colectivos numerosos

9. Tomando actas

10. Responsabilidades y actitudes de las personas que participan

10.1. Roles positivos de los y de las participantes

10.2. Sentimientos grupales básicos

10.3. Sentimientos de frustración

11. La comunicación

11.1. Propuestas técnicas para la comunicación

11.2. La comunicación mediada por las relaciones de poder

11.3. Lenguaje no verbal y comunicación a través del espacio

12. La evaluación como elemento de mejora continuada

12.1. Métodos de evaluación

11.2. Cuestionario guía para la evaluación de reuniones y asambleas

12.2. La auto-observación de reuniones y asambleas


divendres, 14 de novembre de 2008

Afegim informació per a la formació

Nous enllaços a documents interessants:

Exposició pública dels graus UVEG / Exposición pública de los grados UVEG (accés restringit a la comunitat universitària)

Legislació espanyola sobre el EEES RD 1125/2003 i RD 1393/2007

Normativa de la U.V sobre la ficada en marxa dels nous plans d'estudi
Procés d'elaboració dels nous plans d'estudi
Posada en marxa de noves titulaciones en la UV

Exposició de la composició de les Comisión d'Elaboració de Plans d'estudi ( observar la mínima participació dels estudiants en cadascuna d'elles....)

PD: Deixem un enllaç al plà de Grau de Periodisme de la UVEG recentment aparegut, en ell es pot observar més que clarament el rídicul absolut de la implantació dels graus a aquesta universitat. Exemples:

"En el momento de presentación de este documento, los resultados de la encuesta se hallan en fase de elaboración"pg 8

"Se realizán pregunats específicas ala primera promoción, con las siguientes preguntas (todavía pendientes de recepción d elas respuestas)" pg 12

"Encuesta a una muestra de las empresas en als que se realizán prácticas (...) ¿Resultados?" pg12

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: Pendiente de desarrollo de la normativa específica pg 21
....
...

I açò es la base del que van a estudiar els nous periodistes????

divendres, 7 de novembre de 2008

Cartes al director

Dios y el Plan Bolonia


En 20minutos.es

JOSÉ LUIS DÍAZ. 10.05.2008


Las innovaciones culturales, los avances para la humanidad y para el mejor funcionamiento y disfrute de la vida tanto en sociedad como individualmente, nos han sido regalados gracias a la capacidad de difusión de ideas provenientes de mentes brillantes e instruidas.

El Plan Bolonia guiará la enseñanza universitaria a partir del dogma de un nuevo Dios

Pero si este dogma católico ha ido reduciendo su capacidad de intervención de la educación ha sido gracias al ascenso de otra religión con otro Dios, se llama Neoliberalismo o como se le quiera apodar con Dinero como fin más que como Dios pero con un Dogma.

Este Dogma del Dinero está poco a poco desplazando al anterior pero con fines igual de inquisitoriales, peligrosos y perjudiciales para la gran minoría (no adinerados), como vemos está firmando un "concordato", que se plasma en el nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación y Plan de Bolonia para guiar la educación universitaria, en beneficio de ese nuevo Dios, eliminando de la educación lo que no sea económicamente rentable para determinadas empresas que no es sinónimo de bueno para todos por igual.

divendres, 31 d’octubre de 2008

Manifest de l'Assemblea d'Estudiants de Geografia i Història / Manifiesto de la Assemblea d'Estudiants de Geografia i Història

Els i les estudiants de l'Assemblea d'Estudiants de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València estem a favor de la paralització del Espai Europeu d'Educació Superior (o Pla Bolonya) i exposem que:

- El procés s'està implantant deixant de banda l'opinió dels i les estudiants. I a més amb una manca d'informació institucional per a que s'òbriga un debat ampli que incloga a tota la comunitat universitària.

- El significatiu augment del preu del crèdit i de l'educació universitària en general que obligarà a treballar per a poder pagar l'ensenyament, tot i que la reforma aposta per a un estudi a temps complet.

- La reforma tracta d'homogeneïtzar l'ensenyament reduint els continguts de la nostra formació, quasi eliminant els crèdits d'optativitat. La intenció és clara: crear el pensament únic en els i les estudiants amb l'objectiu de justificar l'eurocentrisme. Com exemple estan eliminant el coneixement d'altres realitats geogràfiques i també l'existència de la nostra realitat cultural.

- Els graus tenen un primer curs que repeteix els coneixements adquirits al batxillerat. A més, l'existència d'itineraris sense la possibilitat d'aprofundir en altres continguts limitant-te a una formació tècnica.

- La incertesa davant la situació del CAP i del nostre futur és un altre exemple de manca d'informació. Si s'ha llevat el CAP que farem l'any que ve? La millor solució és fer un màster amb totes les despeses que suposa?

- La manca de representació dels i les estudiants, en un món universitari que s'organitza al més pur estil de les corts medieval -de manera estamental-, ens obliga a prendre les mesures que s'estan portant a terme. Açò no és democràcia, és un aparell burocràtic on nosaltres, els i les estudiants, tenim una mínima veu quan, de fet, som la majoria de la comunitat universitària. Com a exemple, l'any passat, en el debat dels nous graus, la totalitat de la representació d'estudiants va ser totalment minoritzada i no va ser tinguda en compte. Malgrat oposar-se a la reforma raonadament, l'administració es negà a debatre.

Per això, les nostres demandes son:

- La paralització del procés de Bolonya.

- Dur a terme un plebiscit a tots els i les estudiants on es pregunte el posicionament al voltant del procés de Bolonya.

- L'inici d’un debat públic i obert al si de la comunitat universitària al voltant de possibles reformes dels models educatius i d’ensenyament.

- Garantir que tothom que s'haja matriculat en primer amb el pla antic de llicenciatura puga acabar amb el mateix pla.

---

Los y las estudiantes de la Assemblea d'Estudiants de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València estamos a favor de la paralización del Espacio Europeo de Educación Superior (o Plan Bolonia) y exponemos que:

- El proceso se está implantando dejando de lado la opinión de los y las estudiantes. Y además con una falta de información institucional para que se abra un debate amplio que incluya a toda la comunidad universitaria.

- El significativo aumento del precio del crédito y de la educación universitaria en general que obligará a trabajar para poder pagar la enseñanza, aun cuando la reforma apuesta por un estudio a tiempo completo.

- La reforma trata de homogeneizar la enseñanza reduciendo los contenidos de nuestra formación, casi eliminando los créditos de optatividad. La intención es clara: crear el pensamiento único en los y las estudiantes con el objetivo de justificar el eurocentrismo. Como ejemplo están eliminando el conocimiento de otras realidades y también la existencia de nuestra realidad cultural.

- Los grados tienen un primer curso que repite los conocimientos adquiridos en el bachillerato. Además, la existencia de itinerarios sin la posibilidad de profundizar en otros contenidos limitándose a una formación técnica.

- La incertidumbre frente a la situación del CAP i de nuestro futuro es otro ejemplo de falta de información. Si se ha quitado el CAP ¿qué haremos el año que viene? ¿La mejor solución es hacer un máster con todos los gastos que supone?

- La falta de representación de los y las estudiantes, en un mundo universitario que se organiza al más puro estilo de las cortes medievales -de manera estamental-, nos obliga a tomar las medidas que se están llevando a cabo. Esto no es democracia, es un aparato burocrático donde nosotros, los y las estudiantes, tenemos una mínima voz cuando, de hecho, somos la mayoría de la comunidad universitaria. Como ejemplo, el año pasado, en el debate de los nuevos grados, la totalidad de la representación de estudiantes fue totalmente minorizada y no fue tenida en cuenta. A pesar de oponerse a la reforma razonadamente, la administración se negó a debatirlo.

Por esto, nuestras demandas son:

- La paralización del proceso de Bolonia.

- Llevar a cabo un plebiscito a todos y todas las estudiantes donde se pregunte el posicionamiento sobre el proceso de Bolonia.

- El inicio de un debate público y abierto en el seno de la comunidad universitaria al rededor de las posibles reformas de los modelos educativos y de enseñanza.

- Garantizar que todo el que se haya matriculado en primero con el plan antiguo de licenciatura pueda acabar en el mismo plan.

Manifest conjunt de les assemblees de la Universitat de València / Manifiesto conjunto de las asambleas de la Universitat de València

Les assemblees d'estudiants de la Universitat de València sotasignants, reunides a 23 d'octubre de 2008, sostenim que no és la construcció d'un Espai Eurpopeu d'Ensenyament Superior comú l'objectiu prioritari que les actuals reformes (Procés de Bolonya) han perseguit, així com tampoc solucionar els greus problemes de la nostra universitat. Basem aquesta convicció en el fet que les reformes s'han orientat segons la guia de què demanda el mercat i no sobre la base d'una detinguda anàlisi de quines són les deficiències que la nostra universitat presenta. Rebutgem, a més, que les reformes s'imposen sense contar amb la opinió de professors, investigadors i estudiants. I en conseqüència exigim:

1) La paralització total de la implantació de la reforma educativa i la celebració d'un referèndum vinculant que interpel·le a la comunitat universitària a posicionar-se respecte el Pla de Bolonya, el resultat del qual deu defensar el rector de la Universitat de València com a posició institucional.

2) Que es defense i promocione un criteri epistemològic i acadèmic a l'hora d'elaborar els currículums corresponents en oposició a criteris mercantilistes. Ens oposem a la reducció i compressió de continguts específics a quatre anys i la implantació d'un postgrau especialitzador de major preu que tracte de solucionar les carències formatives derivades.

3) La dissolució de l'ANECA, organisme creat per a regular les titulacions en funció de criteris d'utilitat i funcionalitat econòmiques. Subordinar la qualitat dels continguts a la exigència prèvia d'atendre a demandes empresarials ens pareix un greu atemptat contra l'activitat acadèmica, per la qual cosa reclamem la total autonomia universitària a l'hora de dilucidar la validesa de les titulacions.

4) Respecte al finançament, exigim el manteniment i l'augment de les beques tradicionals a fons perdut, i rebutgem que el model de beca-prèstec es convertisca en prioritari. Mantenim, a més, que l'oferta per part de certes entitats bancàries d'aquest model de prèstecs no deu, en cap moment, interferir en la gestió universitària ni influir en l'elaboració de continguts docents. Demandem, doncs, un model de finançament totalment públic que abandone l'actual tendència cap a un model mixt.

5) L'eliminació del Màster de Formació de Professorat, un postgrau que habilitarà per a la docència en educació secundària i que substituirà l'actual CAP, per dos motius: en primer lloc, el sistema de graus i postgraus resultarà el·litista (preus elevats i places limitades) i en segon lloc, aquest màster impedirà al futur docent profunditzar en continguts específics de la seua disciplina. La obligatorietat d'aquest màster, conforme s'ha proposat, suposarà un deteriorament en el nivell formatiu que cap esperar dels nostres professors de secundària i batxillerat.

6) Que es respecte el dret de la comunitat universitària (estudiants, professors i P.A.S.) a participar en qualsevol procés de reforma educativa i en les seues implantacions concretes.

7) Que no s'impose la figura de l'estudiant a temps complet (de 36 a 40 hores setmanals), que dificulta la compatibilitat de treball i estudis per a tot aquell que desitge combinar-los. Exigim, a més, que s'aporten solucions satisfactòries a l'alumnat que haja de de combinar els seus estudis amb la vida laboral.

8) Que en qualsevol procés de reforma educativa es respecte l'heterogeneïtat cultural.

Per tot el què hem dit i en conseqüència, expressem el nostre rebuig davant l'anomenat “Pla de Bolonya” i la forma en què s'està duent a terme la seua implantació. Sent conscients que el que està en joc amb la present reforma és el futur de l'ensenyament superior al si de la societat i per tant el futur de la mateixa societat, signem el present manifest per mostrar la nostra protesta i disconformitat les següents assemblees:

Assemblea d'Estudiants de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Assemblea d'Estudiants de Filosofia de València
Assemblea d'Estudiants de Geografia i Història
Assemblea d'Estudiants d'Educació
Assemblea d'Estudiants del Campus de Tarongers
Assemblea Contra Bolonya

---

Las asambleas de estudiantes de la Universitat de València abajo firmantes, reunidas a 23 de octubre de 2008, sostenemos que no es la construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior común el objetivo prioritario que las actuales reformas (Plan de Bolonia) han perseguido, así como tampoco solucionar los graves problemas de nuestra universidad. Basamos esta convicción en el hecho de que las reformas se han orientando según la guía de qué demanda el mercado y no sobre la base de un detenido análisis de cuáles son las deficiencias que nuestra universidad presenta. Rechazamos, además, que las reformas se impongan sin contar con la opinión de profesores, investigadores y estudiantes. Y en consecuencia exigimos:

1) La paralización total de la implantación de la reforma educativa y la celebración de un referéndum vinculante que interpele a la comunidad universitaria a posicionarse respecto del Plan de Bolonia, cuyo resultado debe defender el rector de la Universitat de València como posición institucional.

2) Que se defienda y promocione un criterio epistemológico y académico a la hora de elaborar los currículos correspondientes en oposición a criterios mercantilistas. Nos oponemos a la reducción y compresión de contenidos específicos a cuatro años y a la implantación de un postgrado especializador de mayor precio que trate de solucionar las carencias formativas derivadas. Queremos especialmente manifestar nuestra oposición a que se oriente toda la actividad universitaria sobre el principio de "atender a las demandas del mercado". Debemos recordar que la principal obligación de la actividad universitaria es atender a las exigencias teóricas de las disciplinas.

3) La disolución de la ANECA, organismo creado para regular las titulaciones en función de criterios de utilidad y funcionalidad económicas. Subordinar la calidad de los contenidos a la exigencia previa de atender a demandas empresariales nos parece un grave atentado contra la actividad académica, por lo que reclamamos la total autonomía universitaria a la hora de dilucidar la validez de las titulaciones.

4) Respecto a la financiación, el mantenimiento y aumento de las becas tradicionales a fondo perdido y rechazamos que el modelo de beca-préstamo se convierta en prioritario. Mantenemos, además, que la oferta por parte de ciertas entidades bancarias de este modelo de préstamos no debe en ningún momento interferir en la gestión universitaria ni influir en la elaboración de contenidos docentes. Demandamos, pues, un modelo de financiación totalmente público que abandone la actual tendencia hacia un modelo mixto.

5) La eliminación del Máster de Formación del Profesorado, un postgrado que habilitará para la docencia en educación secundaria y que sustituirá al actual CAP, por dos motivos: por un lado, el sistema de grados y postgrados resultará elitista (precios elevados y plazas limitadas) y por otro, este máster impedirá al futuro docente profundizar en contenidos específicos de su disciplina. La obligatoriedad de este máster, conforme se ha propuesto, supondrá un notable deterioro en el nivel formativo que cabe esperar de nuestros profesores de secundaria y bachillerato.

6) Que se respete el derecho de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y P.A.S) a participar en cualquier proceso de reforma educativa y en sus implantaciones concretas.

7) Que no se imponga la figura del estudiante a tiempo completo (de 36 a 40 horas semanales), que dificulta la compatibilidad de trabajo y estudios para todo aquél que desee combinarlos. Exigimos, además, que se aporten soluciones satisfactorias al alumno que tenga que combinar sus estudios con la vida laboral.

8) Que en cualquier proceso de reforma educativa se respete la heterogeneidad cultural.

Por todo lo dicho y en consecuencia, expresamos nuestro rechazo ante el llamado ‘Plan de Bolonia’ y la forma en que se está llevando a cabo su implantación. Siendo conscientes de que lo que está en juego con la presente reforma es el futuro de la educación superior en el seno de la sociedad y por ende el futuro de la sociedad misma, firmamos el presente manifiesto para mostrar nuestra protesta y disensión las siguientes asambleas:

Asamblea de Estudiantes de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación
Asamblea de Estudiantes de Filosofía de Valencia
Asamblea de Estudiantes de Geografía e Historia
Asamblea de Estudiantes de Educación
Asamblea de Estudiantes del Campus de Tarongers
Asamblea Contra Bolonia

dijous, 23 d’octubre de 2008

Benvinguts / Bienvenidos

Ací penjarem els comunicats de la Comissió de Formació de l'assemblea. / Aquí colgaremos los comunicados de la Comisión de Formación de la asamblea.